Con số may mắn

Tìm Số may mắn của 12 cung hoàng đạo, Tìm con số may mắn theo ngày sinh


31,469 lượt xem | by admin
Bạn không biết Con số may mắn của mình là gì? Bạn đang thực sự muốn tìm thấy nó trong cuộc đời này? Làm sao để tìm thấy con số may mắn đó? Cách tìm như thế nào và khi tìm thấy thì ý nghĩa của con số đó là gì, có ai giải đáp hộ không? Bạn đang thắc mắc và không có ai giải đáp. Hôm nay 12 Cung Sao sẽ giúp bạn tìm kiếm con số may mắn của mình và giúp bạn giải mã ý nghĩa có nó nhé!
Trong Con số may mắn & cách tìm con số may mắn này, các con số may mắn được chia ra thành 11 số quan trọng đó là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 & 22. Bạn nhé, bạn đừng thắc mắc tại sao chỉ có 11 số đó mà không phải số khác. Những con số này bắt nguồn từ Ai Cập và Babylon cổ đại từ hơn 10 ngàn năm trước. Nhưng nó chỉ chính thức xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại cách đây 2600 năm, do nhà tiên tri đại tài và huyền thoại Pythagoras sáng tạo ra, Pythagoras là ông vua đặt nền móng cho toán học đó!

Bây giờ sẽ đi tính tìm số may mắn cho bạn:


1. Nhập ngày sinh của bạn

2. Tháng sinh

3. Năm Sinh

con số may mắn

Chúng tôi đã tính tìm con số may mắn cho bạn như thế nào ?

Ví dụ: Nếu bạn sinh ngày 07/11/1990 - Ngày 7 Tháng 11 Năm 1990. Thì các bạn hãy sử dụng các phép tính sau để tính.

Bước 1 - Trong ngày sinh 07/11/1990 có các con số 0, 7, 1, 1, 1, 9, 9, 0. Hãy cộng các con số đó lại như sau (0 + 7 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0) = 28.

Bước 2 - Sau đó bạn được kết quả là 28, có các con số 2, 8. Hãy công hai số đó lại như sau (2+8)=10.

Bước 3 - Bạn được kết quả là 10, có 2 con số là 1, 0. Hãy cộng các số đó lại như sau (1+0)=1 và 1 chính là con số may mắn của bạn!

Ghi chú: Trường hợp đặc biệt, nếu trường hợp ở bước 1 cho ra kết quả là 11 hoặc 22 thì dừng lại ở đây, 11 hoặc 22 chính là số may mắn của bạn cần tìm đó nhé!

Sau đó so sánh với các con số may mắn d để biết con số may mắn của mình nói lên điều gì => Ở đâu hệ thống xem24.com đã tính sẵn cho bạn


Xem ý nghĩa con số may mắn số 1
Xem ý nghĩa con số may mắn số 2
Xem ý nghĩa con số may mắn số 3
Xem ý nghĩa con số may mắn số 4
Xem ý nghĩa con số may mắn số 5
Xem ý nghĩa con số may mắn số 6
Xem ý nghĩa con số may mắn số 7
Xem ý nghĩa con số may mắn số 8
Xem ý nghĩa con số may mắn số 9
Xem ý nghĩa con số may mắn số 11
Xem ý nghĩa con số may mắn số 22

Lên đầu